Ngân hàng chuyên gia

Vũ Thị Hoài
Vũ Thị Hoài
  • Chức vụTrưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ HVNNVN
  • Điện thoại0983828902
  • Skype0983828902
  • Lĩnh vực đào tạoKhoa học cây trồng
  • Kinh nghiệm9 năm
  • Ngày làm việcThứ 2 đến thứ 6

Mô tả chi tiết:
Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học cây trồng tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2006.
Chức vụ hiện nay: Cán bộ kỹ thuật, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ HVNNVN
LÝ LỊCH KHOA HỌC