Ươm tạo ý tưởng

Đọc ngay

Ươm tạo ý tưởng

04/07/2017

ƯƠM TẠO Ý TƯỞNG

     Ngoài việc hỗ trợ các nhà khoa học hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm, hàng năm CATI sẽ tổ chức phát động các cuộc thi ươm tạo ý tưởng KHCN nhằm tạo cơ hội phát triển ý tưởng cho các bạn sinh viên, các nhà khoa học không chuyên, thúc đẩy phong trào sáng tạo KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp ở mọi tầng lớp và trên khắp đất nước. Các ý tưởng được đánh giá cao sẽ có cơ hội được CATI hỗ trợ phát triển và hoàn thiện.

 

Form đăng ký học