Ươm tạo Doanh Nghiệp Công nghệ

Đọc ngay

Ươm tạo Doanh Nghiệp Công nghệ

04/07/2017

ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ

1. Lĩnh vực ươm tạo

Các lĩnh vực mà Trung tâm tập trung ươm tạo bao gồm:

+ Công nghệ chọn tạo các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi

+ Công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (Farming technology)

+ Công nghệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

+ Công nghệ sinh học thực vật, động vật và vi sinh vật

+ Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm

+ Công nghệ sản xuất vacxin, kháng nguyên, kháng thể và các kit chuẩn đoán bệnh vật nuôi và cây trồng

+ Công nghệ sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật

+ Công nghệ sản xuất ngành hàng rau hoa quả

 2. Đối tượng tham gia ươm tạo

+ Các tổ chức, cá nhân, nhóm có ý tưởng kinh doanh, có tinh thần khởi nghiệp dựa trên ý tưởng công nghệ hoặc có sản phẩm khoa học – công nghệ khả thi muốn thương mại hóa hoặc chuyển giao nhằm ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

+ Các công ty tư vấn và dịch vụ có các hoạt động phục vụ các doanh nghiệp trong Trung tâm ươm tạo.

+ Các tổ chức, cá nhân khác đáp ứng các tiêu chí quy định có nhu cầu hoạt động tại Trung tâm ươm tạo được xem xét giải quyết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Trung tâm ươm tạo.

3. Điều kiện tham gia ươm tạo

Các cá nhân/tổ chức muốn tham gia chương trình ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp phải hội đủ những điều kiện sau:

+ Có ý tưởng hoặc kết quả nghiên cứu, công nghệ… có tính khả thi thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

+ Sở hữu hợp pháp các kết quả nghiên cứu, công nghệ… sẽ áp dụng khi tham gia Trung tâm Ươm tạo.

+ Thuộc các lĩnh vực ưu tiên ươm tạo.

+ Có kế hoạch kinh doanh khả thi.

+ Có nguồn vốn để có thể hoạt động ít nhất 6 tháng.

+ Có nhu cầu thực sự về sự hỗ trợ của Trung tâm Ươm tạo.

+ Không xung đột với các doanh nghiệp khác tại Trung tâm Ươm tạo.

+ Cam kết tham gia các hoạt động của Trung tâm ươm tạo như: quảng bá, tham quan, gặp gỡ, đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ…

+ Cam kết chia sẻ và bảo mật thông tin giữa doanh nghiệp và Trung tâm Ươm tạo

4. Gói dịch vụ hỗ trợ

Các cá nhân/tổ chức muốn tham gia chương trình ươm tạo tại Trung tâm sẽ được cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ như sau:

Gói cơ bản: Bao gồm các dịch vụ, tiện ích mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng được hỗ trợ như nhau sau khi chính thức gia nhập vào Trung tâm. Các dịch vụ/tiện ích được hỗ trợ gồm:

Cơ sở vật chất chuyên nghiệp: Phòng làm việc riêng, phòng họp hội thảo; các thiết bị văn phòng và cơ sở vật chất cho nghiên cứu Khoa học Công nghệ: Phòng thí nghiệm, Phòng sản xuất thử nghiệm; Phòng kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm…

Tư vấn & Đào tạo KHCN: CATI sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và cung cấp các thông tin về xu hướng và thị trường công nghệ, thông tin về các hội chợ, hội thảo,… về Khoa học – Công nghệ nhằm giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận với nhu cầu thị trường và khách hàng. Tạo điều kiện để được tham gia vào quá trình phát triển và chuyển giao công nghệ tạo ra từ Học viện và ưu tiên để được chuyển giao những công nghệ mà cá nhân, công ty có khả năng và đảm bảo nguồn tài chính để phát triển; Sở hữu trí tuệ: tư vấn quyền sở hữu trí tuệ – nhượng quyền, cấp phép,…

Gói lựa chọn: Ngoài những hỗ trợ được mô tả ở gói cơ bản trên, các doanh nghiệp được ươm tạo có thể sử dụng các tiện ích/ dịch vụ khác có trong Trung tâm khi có nhu cầu: Tiếp thị và tiếp cận thị trường; Hỗ trợ và tư vấn tài chính; Kỹ năng quản lý; Quản lý nguồn nhân lực; Dịch vụ và tư vấn kế toán kiểm toán; Quản lý sản xuất; Hỗ trợ, tư vấn các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ; Luật pháp – sở hữu trí tuệ.

 5. Tiêu chuẩn tốt nghiệp

Các điều kiện cơ bản để xem xét tốt nghiệp cho doanh nghiệp ươm tạo:

+ Doanh nghiệp đã có đội ngũ quản lý điều hành có năng lực.

+ Đội ngũ nhân viên có khả năng sử dụng và phát triển công nghệ.

+ Doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

+ Có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ.

+ Có lợi nhuận trước thuế khoảng 10% doanh thu.

+ Có kế hoạch phát triển dài hạn.

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Form đăng ký học