Ươm tạo Công Nghệ

Đọc ngay

Ươm tạo Công Nghệ

04/07/2017

ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ

     1. Dịch vụ ươm tạo

     Đối với các nhà khoa học trong và ngoài Học viện có các sản phẩm KHCN nông nghiệp tiềm năng (tự phát triển hoặc thông qua hợp tác khoa học, qua các đề tài dự án KHCN…) nếu có nhu cầu phát triển thương mại hoá sản phẩm/dự án đó, Trung tâm sẽ hỗ trợ các dịch vụ như sau (sau khi có sự nhất trí về chia sẻ lợi nhuận và bản quyền theo quy định của pháp luật và quy định về KHCN của VNUA):

     + Hỗ trợ và tư vấn đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ (nếu chưa đăng ký quyền sở hữu trí tuệ);

     + Tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm đối tác là các doanh nghiệp liên quan để cùng nghiên cứu phát triển và thương mại hóa sản phẩm KHCN;

     + Tư vấn và hỗ trợ các nhà khoa học chuyển giao sản phẩm KHCN cho các doanh nghiệp quan tâm;

     + Tư vấn phối hợp phát triển với các công ty liên kết với trung tâm, hoặc các cá nhân và doanh nghiệp có tiềm năng đang ươm tạo tại Trung tâm;

     + Hỗ trợ tài chính hoàn thiện sản phẩm, phối hợp sản xuất thử nghiệm;

     + Hỗ trợ tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh sản phẩm lâu dài;

     2. Lĩnh vực ươm tạo

     CATI hỗ trợ ươm tạo các sản phẩm KHCN trong các lĩnh vực sau:

     + Công nghệ chọn tạo các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi

     + Công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (Farming technology)

     + Công nghệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

     + Công nghệ sinh học thực vật, động vật và vi sinh vật

     + Công nghệ bảo quản và chế biến thực phẩm

     + Công nghệ sản xuất vacxin, kháng nguyên, kháng thể và các kit chuẩn đoán bệnh vật nuôi và cây trồng

     + Công nghệ sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật

     + Công nghệ sản xuất ngành hàng rau hoa quả

     + Và các lĩnh vực công nghệ nông nghiệp khác.

   

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Form đăng ký học