Thu hút đầu tư

Đọc ngay

Thu hút đầu tư

04/07/2017

THU HÚT ĐẦU TƯ

     1. Triển khai các dự án Ươm tạo Công nghệ quốc tế

     + Quỹ INNOFUND của Bỉ:

     Quỹ Innofund là quỹ tài trợ không hoàn lại thuộc Dự án BIPP của Bỉ nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực thông qua hoạt động tiền ươm tạo và ươm tạo với các cơ sở ươm tạo, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong cả nước. Việc hỗ trợ của Quỹ Innofund sẽ được thực hiện dưới dạng vốn tài chính không hoàn lại, tối thiểu cho mỗi dự án là 15.000 EUR và tối đa là 45.000 EUR (tính bằng đồng Việt Nam). Ông Geert Vansintjan, Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Phó Đại sứ Bỉ phát biểu tại Lễ khởi động Quỹ Innofund.

     Ngoài hỗ trợ về tài chính, Quỹ Innofund còn có các hình thức hỗ trợ khác như: hỗ trợ tư vấn thực hiện kiểm toán đổi mới sáng tạo ở các viện nghiên cứu/khoa thuộc trường đại học nhằm xác định các ý tưởng đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa thông qua việc cấp phép sở hữu trí tuệ hoặc khởi nghiệp kinh doanh; hỗ trợ tư vấn, mua sắm nguyên liệu và thuê/mua sắm trang thiết bị để phát triển sản phẩm; tư vấn (gồm nghiên cứu, phân tích, tư vấn luật, đào tạo, hội thảo, hội nghị chuyên đề, diễn đàn liên kết mạng lưới,…) cho phát triển, bảo vệ sở hữu trí tuệ, phát triển các chính sách sở hữu trí tuệ phù hợp cho các trường đại học, viện nghiên cứu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tính khả thi, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh,…; hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, nghiên cứu/phân tích, hội thảo, phát triển mạng lưới, maketing và các thông tin xúc tiến;…

     Tháng 11/2015, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ đã nộp hồ sơ đề xuất lên quỹ INNOFUND và được đánh giá cao về tiềm năng phát triển.

     + Dự án VCIC của World Bank: 

     VCIC được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và là cơ sở thứ 7 trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự án được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019. Một trong các hoạt động ưu tiên của Dự án là ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu. Chính phủ coi công nghệ sạch là chìa khóa để giảm phát thải khí nhà kính từ 8 đến 10% trong giai đoạn 2010-2020, và tiếp tục giảm thêm 1,5-2% cho đến năm 2050. 

     Chiều ngày 11/12/2015, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác về ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ với VCIC, trong đó Trung tâm Ươm tạo Công nghệ đóng vai trò là đầu mối liên hệ và triển khai các hoạt động ươm tạo công nghệ, mở ra nhiều cơ hội phát triển và thương mại hoá công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

     2. Triển khai các dự án UTCN của Bộ KHCN

     + Chương trình phát triển thị trường KHCN

     + Chương trình thúc đẩy thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ

     + Chương trình thúc đẩy hình thành doanh nghiệp KHCN

 
Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Form đăng ký học