Tầm nhìn và nhiệm vụ

Đọc ngay

Tầm nhìn và nhiệm vụ

16/11/2017

1. Tầm nhìn: Trở thành Trung tâm ươm tạo công nghệ nông nghiệp và doanh nghiệp KHCN nông nghiệp đứng đầu tại Việt Nam và có ảnh hưởng trong khu vực.
2. Nhiệm vụ:
– Tạo ra những bước bứt phá trong chuyển giao công nghệ nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của nghiên cứu khoa học nông nghiệp;
– Ươm tạo và chuyển giao các sản phẩm KHCN trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi; công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên; sinh học thực vật, động vật; bảo quản và chế biến thực phẩm; kit chuẩn đoán, vaccine phòng bệnh vật nuôi, kháng sinh, kháng thể dùng để phòng và trị bệnh cho vật nuôi phục vụ sản xuất nông nghiệp giá trị cao để nâng cao chất lượng sống của người dân;
– Hỗ trợ các nghiên cứu tiềm năng và chuyển giao công nghệ góp phần đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam và khu vực;
– Ươm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên toàn quốc;
– Góp phần thực hiện chiến lược phát triển KHCN của Học viện trở thành Đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới, Tăng nguồn thu của Học viện từ KHCN,  trở thành đầu mối để xây dựng Công viên công nghệ nông nghiệp tiên tiến và hoạt động có hiệu quả tại Học viện.

 
 

Chèn Api Facebook