THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THÁCH THỨC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VÙNG MÊ KÔNG

Đọc ngay

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THÁCH THỨC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VÙNG MÊ KÔNG

25/12/2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH THÁCH THỨC
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VÙNG MÊ KÔNG
 
Kính gửi thầy cô,
 
Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp Vùng  Mê Kông (Mekong AgriTech Challenge –MATCh)là 1 trong 4 chương trình thách thức sáng tạo do Sáng kiến Hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mê Kông (MBI) thực hiện, với sự hỗ trợ, tài trợ của Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á.  
 
MATCh sẽ thực hiện hai chương trình:
 
(1) Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo trong Nông nghiệp dành cho các startup trong nông nghiệp tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam;
 
(2) Chương trình Tăng tốc Tiếp cận Thị trường dành cho các doanh nghiệp công nghệ Nông nghiệp trên toàn thế giới mong muốn mở rộng thị trường sang bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
 
Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo trong Nông nghiệp (MATCh Startup Accelerator) sẽ hỗ trợ các Startup phát triển sản phẩm; liên kết và học hỏi từ những chuyên gia trong ngành; trình bày, giới thiệu giải pháp; tiếp cận thị trường và nguồn vốn. Chương trình này hướng đến các startup công nghệ nông nghiệp và các startup trong nông nghiệp truyền thống với mô hình kinh doanh mới, có khả năng tăng trưởng cao.
 
 
Chương trình Tăng tốc Tiếp cận Thị trường (MATCh Market Access Accelerator) giúp các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp đang hoạt động trên toàn thế giới có giải pháp công nghệ đã được kiểm nghiệm tiếp cận thị trường của bốn nước nêu trên, bao gồm đưa ra sản phẩm phù hợp với thị trường, kết nối tới các đối tác tiềm năng và các nhà đầu tư trong khu vực. (Thông tin chi tiết tại http://match.mekongbiz.org/market-access-accelerator/)
 
Từ tháng 11 đến hết 31/12/2017
 
Chương trình MATCh đang tiếp nhận các đơn đăng ký từ các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
 
 
Đồng thời MATCh cũng đang mời doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp có nhu cầu/vấn đề công nghệ cần giải quyết đăng ký Thách thức công nghệ http://match.mekongbiz.org/challenges/). Mời doanh nghiệp có nhu cầu thách thức công nghệ/vấn đề công nghệ email về MATCh@mekongbiz.org
 
Về lộ trình các hoạt động thực hiện trong Chương trình MATCh năm 2018:
 
Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo trong Nông nghiệp (MATCh Startup Accelerator) 
 
31/12/2017: Hạn cuối nhận đăng ký: http://match.mekongbiz.org/form-registration-2/
 
Tháng 1-2/2018: Hội đồng chuyên gia và doanh nhân nước ngoài và trong nước họp, trao đổi với các nhóm đăng ký  (online) . Lựa chọn các doanh nghiệp Startup đăng ký phù hợp với MATCh; Căn cứ vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Startup để chọn Mentor
 
Tháng 3/2018: Tổ chức Chương trình huấn luyện (Bootcamp) và Kết nối cặp Mentor+ Startup 
 
Tháng 4/2018: Tùy theo kết quả làm việc giữa Mentor và Startup và kết quả làm việc tại Bootcamp,
 
Chương trình MATCh gửi Startup đến 1 số trang trại, doanh nghiệp, nhà máy có nhu cầu để thực tập/trình diễn giải pháp công nghệ; Hoặc gửi Startup đến các phòng thí nghiệm/vườn ươm công nghệ để nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Hoặc giới thiệu startup đến các vườn ươm doanh nghiệp để chuyên gia hỗ trợ tăng tốc theo chuyên đề
 
Tháng 5/2018: DEMO DAY- Các Startup sẽ thuyết trình gọi vốn với nhà đầu tư hoặc thuyết trình với đối tác thị trường, phân phối, khách hàng.
 
Chương trình Tăng tốc Tiếp cận Thị trường (MATCh Market Access Accelerator) 
 
31/12/2017: Hạn cuối nhận đăng ký:http://match.mekongbiz.org/form-registration/
 
Tháng 1-2/2018: Tổ chức Hội đồng đánh giá thẩm định công nghệ về tiềm năng thị trường, tính phù hợp của công nghệ,  khả năng áp dụng, Tính sở hưu công nghệ, tính mới/sáng tạo của công nghệ; khả năng thương mại hóa công nghệ 
 
Lựa chọn các doanh nghiệp có giải pháp công nghệ đăng ký phù hợp với MATCh; 
 
Tháng 3/2018: Hỗ trợ khảo sát thị trường, tìm đối tác thị trường và cố vấn 
 
 o   B3a: Căn cứ vào thông tin chi tiết về công nghệ đang chào tiếp cận thị trường, MATCh hỗ trợ tìm kiếm các doanh nghiệp SMEs tiềm năng (tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar) có nhu cầu tiếp cận chuyển giao hoặc đầu tư công nghệ
 
o   B3b: Lựa chọn chuyên gia cố vấn cho doanh nghiệp (cố vấn pháp lý/cố vấn kinh doanh- thương mại hóa công nghệ/cố vấn tài chính đầu tư tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar)
 
Tháng 3-5/2018: Kết nối Doanh nghiệp B2B (Cung-Cầu công nghệ) có cố vấn đồng hành, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi, thương thảo các thỏa thuận hợp tác chuyển giao, đầu tư công nghệ
 
Sau tháng 5/2018: Các cố vấn tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp và theo cơ chế doanh nghiệp thỏa thuận với chuyên gia cố vấn theo cơ chế trả phí chuyên gia.
 
 
Kính mời thầy cô có công nghệ phù hợp với các yêu cầu nêu trên nộp đơn đăng ký cho Chương trình theo hướng dẫn trước ngày 31/12/2017.
 
Thông tin chi tiết về chương trình mời xem tại website của Chương trình: http://match.mekongbiz.org/
 
Xin trân trọng cảm ơn,
Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp HVNNVN.