Ngân hàng chuyên gia

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Chức vụChuyên gia lĩnh vực công nghệ thực phẩm, hóa sinh
  • Điện thoại0912641428
  • Skype0912641428
  • Lĩnh vực đào tạoCông nghệ thực phẩm, hóa sinh
  • Kinh nghiệm11 năm
  • Ngày làm việcThứ 2 đến thứ 6

Mô tả chi tiết:
Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Công nghiệp thực phẩm tại ENSIA Massy - Pháp năm 2005
Chức vụ hiện nay: Giảng viên, trưởng khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam        
LÝ LỊCH KHOA HỌC