Ngân hàng chuyên gia

Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Minh
  • Chức vụPhó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ nông nghiêp - HVNNVN
  • Điện thoại01278468886
  • Skype01278468886
  • Lĩnh vực đào tạoVi sinh vật
  • Kinh nghiệm19 năm
  • Ngày làm việcThứ 2 đến thứ 6

Mô tả chi tiết:
Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Vi sinh vật môi trường tại Đại học tổng hợp Tottori, Nhật Bản năm 2010.
Chức vụ hiện nay: Giảng viên Khoa Môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam,
LÝ LỊCH KHOA HỌC