Học viện Nông nghiệp Việt Nam với công tác ươm tạo và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp

Đọc ngay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam với công tác ươm tạo và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp

26/10/2017

Trong những năm gần đây, việc khai thác công nghệ để phát triển nền kinh tế đất nước dựa vào tri thức được xem là vấn đề cấp thiết. Báo cáo Việt Nam 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới xây dựng đã chỉ rõ mục tiêu trong hai thập kỷ tới của Việt Nam là phát triển nền kinh tế hiện đại dựa vào nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ với sự tham gia tích cực của hệ thống các doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ.

Trong thời gian qua, mặc dù số lượng các công bố về kết quả nghiên cứu của các trường đại học và viên nghiên cứu tại Việt Nam không ngừng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên cho đến nay, việc khai thác các kết quả nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất và kinh doanh vẫn chưa thật sự hiệu quả. Sự thiếu và yếu trong liên kết giữa đào tạo – nghiên cứu và sản xuất kinh doanh đã làm cho nguồn lực trí tuệ và cơ sở vật chất trong các trường đại học và viện nghiên cứu chưa phát huy như tiềm năng vốn có. Trong khi đó các doanh nghiệp non trẻ lại không có đủ khả năng để tiếp cận các nguồn vốn, tư vấn quản lý – kỹ thuật hay dịch vụ công nghệ. Để khắc phục những vướng mắc này, các nước trên thế giới đã hình thành các vườn ươm công nghệ hay trung tâm đổi mới sáng tạo là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu. Trong lĩnh vực nông nghiệp các công viên khoa học công nghệ, vườn ươm công nghệ nông nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học…. tại Hoa Kỳ, Hà Lan, Isreal và Đài Loan đã giúp các nước này phát triển một nền nông nghiệp hiện đại có giá trị cao.

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp (Center for Agricultural Technology Incubation, viết tắt là CATI- http://cativnua.org/) được Học viện Nông nghiệp Việt Nam thành lập vào tháng 8 năm 2015, với tầm nhìn trở thành Trung tâm ươm tạo công nghệ nông nghiệp hàng đầu trong nước và có ảnh hưởng trong khu vực. Trung tâm có 3 chức năng chính: phát triển và thương mại hoá sản phẩm khoa học công nghệ mang thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ- doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp và thu hút đầu tư, đầu tư mạo hiểm để phát triển thị trường công nghệ nông nghiệp. 

Giám đốc Học viện PGS. TS. Nguyễn Thị Lan trao quyết định thành lập CATI

Nhờ có nguồn lực khoa học công nghệ chất lượng cao, hợp tác quốc tế mạnh mẽ và mạnh dạn đi đầu trong đổi mới sáng tạo công nghệ nông nghiệp, trong thời gian ngắn kể từ khi thành lập CATI đã thu hút được trên 10 nhóm nghiên cứu tham gia ươm tạo 20 sản phẩm công nghệ nông nghiệp có tiềm năng thương mại hoá cao (điển hình là các công nghệ giống cây trồng-vật nuôi giá trị cao, công nghệ chế biến thực phẩm từ nông sản bản địa, nông nghiệp thông minh, công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu, thuốc thú y và vacine phòng trừ dịch bệnh).CATI đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước hợp tác và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ. Với cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, khu trình diễn công nghệ) hiện đại và mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước, CATI sẽ là môi trường ươm tạo thuận lợi giúp các tổ chức và cá nhân trong cả nước phát triển và thương mại hóa công nghệ nông nghiệp; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 
Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.